Sepetim (0) Sepetimi Göster
1789 Devrim Şarkıları
1789 Devrim Şarkıları
Kaynak Yayınları
3.15
1789 Fransız Devrimi'ni, Bastille Zindanına ve Garnizonuna saldırarak, Paris'in yoksulları baldırı çıplaklar (sans-culottes) başlattı. Krallığa, Feodalite'nin ve Kilise'nin saltanatına onlar son verdiler. Versailles Sarayı'na onlar yürüdüler. Cumhuriyet uğruna, "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" uğruna onlar öldüler, öldürdüler. Ama sanayileşme yeni başladığı, örgütlenmiş bir işçi sınıfı olmadığı ve tarıma dayalı komünizmi savunan az sayıdaki Jacques Roux'ların, Babeuf'lerin dışında sosyalist önderler bulunmadığı için, Devrim, burjuvazinin egemenliği altına girdi. Her şeye karşın, Cumhuriyet yönetimi, ulusal bağımsızlık, "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" ilkeleri, Avrupa'ya ve dünyaya 1789 Fransız Devrimi'yle yayıldı. Telgraf, telefon, radyo ve televizyon gibi gelişmiş iletişim araçları o çağda yoktu. Kitap basmak ve dağıtmak uzun zaman alıyordu. Günde iki kez toplanan devrim meclisi Konvansiyon'un hızla çıkardığı çok sayıdaki yasalar ve olaylar, halka ancak, tek yapraklara ya da ince broşürlere basılmış şarkılarla duyuruluyordu. En güzellerini seçip bu kitapta topladık. 1789 Devrim Şarkıları, Cumhuriyet'in tehdit altında olduğu günümüz Türkiye'sinde, ayrıca güncel bir önem taşıyor. -Erdoğan Alkan-
Kapat