Sepetim (0) Sepetimi Göster
%13
Amerikan Board'ın Merzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji | Gülba

Amerikan Board'ın Merzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji

52,20 TL
- +
60,00 TL
%13
Sepete Ekle
Kargoya 7 iş gününde teslim edilir
Amerikan Board'ın Merzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji
Amerikan Board'ın Merzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji
Türk Tarih Kurumu Yayınları
52.20
SUNUŞ XI
ÖNSÖZ XVII
KISALTMALAR XIX
GİRİŞ I
BİRİNCİ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ VE MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN KURULMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER
A. AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN
MERZİFON'A YERLEŞMELERİ 30
1. İlk Amerikan Misyonerlerinin Merzifon'a İlk
Gelişleri 33
a. Merzifon 'da Misyoner İstasyonunun Kuruluşu.... 35
b. Amerikan Board'ın Teşkilatlanması İçinde
Merzifon İstasyonu ve Dış-İstasyonlarının
Gelişimi 38
c. Merzifon İstasyonunda Görevli Misyonerler 42
d. Merzifon İstasyonuna Atanan Misyonerlerin
Görevlerinin Sona Erme Sebepleri 51
2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Yaptığı
Harcamalar 61
B. MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONERLER
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 68
1. Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar 69
a. Merzifon'da Protestan Kilisesinin Kurulması 69
2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Eğitim
Alanındaki Çalışmaları 87
a. Merzifon İstasyonu'nda Amerikan Board'ın
Pazar Okulu ve İlkokul Çalışmaları 87
b. Merzifon Ruhban Okulu 'nun Eğitim Faaliyetlerine
Başlaması 91
c. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board
Misyonerlerinin Yatılı Kızlar Okulunda
Yürüttükleri Eğitim Faaliyetleri 161
3. Merzifon'da Amerikan Board Misyonerlerine Bağlı
Yetimhane İnşası 216
İKİNCİ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA ANADOLU KOLEJİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI
A. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN AÇILMASINI
SAĞLAYAN GELİŞMELER 222

1. Merzifon'da Harbinger Yüksek Okıılu'un Açılması.... 222
2. Merzifon Anadolu Koleji'nin Eğilim Faaliyetlerine
Başlaması 226

a. Anadolu Koleji'nin Yönetimi 229
b. Anadolu Koleji'nin Tesis ve Finansmanı 236
c. Anadolu Koleji'nde Eğitim Gören Öğrenciler 253
d. Anadolu Koleji'nde Görev Yapan Öğretmenler 279
e. Anadolu Koleji'nin Osmanlı Devleti Tarafından
Resmen Tanınma Süreci 294
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER 303
1. Anadolu Koleji'nde Yürütülen Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri 304
a. Anadolu Koleji'nin Müfredat Programı ve Ders
Dağıtım Çizelgesi 304
b. Anadolu Koleji'nin Eğitim-Öğretiminde İzlenen
Kurallar 308
c. Anadolu Koleji'nde Eğitimde Kullanılan Ders
Araç-Gereçleri 310
2. Anadolu Koleji'nde Yürütülen Sosyal Faaliyetler 317

a. Anadolu Koleji'nde Kendine-Yardım (Self-Help)
Uygulaması 317
b. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Kurulan
Kulüpler 324
c. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından
Yürütülen Diğer Sosyal Faaliyetler 328
3. Anadolu Koleji'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri 331

a. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Kuruluşu 333
b. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Çalışan Personel. 337
c. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Yürütülen Sağlık
Hizmetleri 340
d. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Bütçesi, Bina ve
Donanımı 353
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN MERZİFON VE ANADOLU'DAKİ SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ
A. ANADOLU KOLEJİ'NİN BÖLGEDEKİ SOSYO-
EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ 363
1. Anadolu Koleji'nin Azınlıklar Üzerindeki Sosyal
Etkileri 363
a. Amerikan Board Misyonerlerinin Merzifon'
daki Azınlıklar Üzerinde Dinî Alanda
Sağladıkları Gelişmeler 363
b. Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
Koleji'nin Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları
Gelişmeler 374
c. Sağlık Alanında Amerikan Board Misyonerleri
ve Anadolu Hastanesi'nin Etkileri 377
2. Anadolu Koleji'nin Kültürel Etkileri 379
a. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarını
Yönlendirmede Anadolu Koleji 'nin Etkisi 379
b. Türk Halkı Üzerinde Amerikan Board
Misyonerleri ve Anadolu Koleji'nin Etkileri 386
3. Azınlıkların İktisadî Hayatlarını Yönlendirmede
Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
Koleji'nin Etkisi 392
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN ANADOLU'
DAKİ SİYASÎ ETKİLERİ 397
1. Ermeniler ve Rumlar Arasında Lider Kadroların
Yetiştirilmesi 399
2. Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji
Bünyesinde Yürütülen Siyasî Faaliyetler 401

a. 1893 Yılında Meydana Gelen Merzifon Ermeni
Olayları, Amerikan Board Misyonerleri ve
Anadolu Koleji 403
b. 1895-1896 Yıllarında Anadolu'daki Ermeni
İsyanları, Anadolu Koleji ve Öğretmenleri 476

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONER FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ VE AMERİKAN KOLEJİ'NİN KAPATILMASI
A. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU
KOLEJİ'NİN FAALİYETLERİNE ETKİLERİ 491
1. Birinci Dünya Savaşı'nın Başladığı Sıralarda
Anadolu Koleji'nin Durumu 495

a. 1915 Ermeni Tehcir Olayı ve Anadolu Koleji 497
b. Osmanlı Hükümeti Tarafından Kolej
Binalarına El Konulması 502
c. Anadolu Koleji Binalarına El Konulmasından
Sonra Meydana Gelen Gelişmeler 508
2. Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi ve Savaş
Sonrasında Anadolu Koleji'nin Tekrar Eğitim-
Öğretime Başlaması 518
3. Merzifon Bölgesinde İngiliz İşgalinin Sona
Ermesi ve Amerikan Board Misyonerleri 533
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NE ANKARA
HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN BASKIN
VE KOLEJİN KAPATILMASI 541

1. Ankara Hükümeti Tarafından Anadolu Kolej i'ne
Baskın Yapılmasının Sebepleri 543
2. Bölgeyi İşgal Eden İngilizler, Amerikan Board
Misyonerleri ve Azınlıklar Arasında Gelişen
Münasebetler 545
3. Pontus Cemiyetinin Kolejdeki Faaliyetleri 547
4. Anadolu Koleji'nin Türkçe Öğretmeni Mehmet
Zeki Ketani Efendi'nin Öldürülmesi 552
5. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Ele Geçirilen
Belgeler 554

a. Aramalarda Ele Geçirilen Raporlar ve Belgeler. 555
b. Anadolu Koleji Öğretmenleri Tarafından
Yazılan İsyana Kışkırtıcı Özel Mektuplar ve
İçerikleri 558
6. Anadolu Koleji'nin Aranması Sonuçlan İle İlgili
İki Hükümet Yetkililerine Bilgi Verilmesi 564
7. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Sonucunda Ele
Geçirilen Belgeler Hakkında Amerikan Board
Misyonerlerinin İfadeleri 568
8. Anadolu Koleji Öğrencileri ve Öğretmenlerinin
Tutuklanması ve İstiklâl Mahkemeleri'nde
Yargılanmaları 569
C. KOLEJ HAKKINDA KAPATILMA KARARININ
VERİLMESİ 571

1. Anadolu Koleji'nin Kapatılması, Öğretmen ve
Öğrencilerinin Merzifon'dan Uzaklaştırılmaları 571
2. Anadolu Koleji'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi
Arayışları 575
3. Anadolu Koleji Öğretmenlerinin Rumlar Lehine
Yürüttükleri Diğer Çalışmalar 577
SONUÇ 581
BİBLİYOGRAFYA 597
DİZİN 609
EKLER 625
 • Açıklama
  • SUNUŞ XI
   ÖNSÖZ XVII
   KISALTMALAR XIX
   GİRİŞ I
   BİRİNCİ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ VE MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN KURULMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER
   A. AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN
   MERZİFON'A YERLEŞMELERİ 30
   1. İlk Amerikan Misyonerlerinin Merzifon'a İlk
   Gelişleri 33
   a. Merzifon 'da Misyoner İstasyonunun Kuruluşu.... 35
   b. Amerikan Board'ın Teşkilatlanması İçinde
   Merzifon İstasyonu ve Dış-İstasyonlarının
   Gelişimi 38
   c. Merzifon İstasyonunda Görevli Misyonerler 42
   d. Merzifon İstasyonuna Atanan Misyonerlerin
   Görevlerinin Sona Erme Sebepleri 51
   2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Yaptığı
   Harcamalar 61
   B. MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONERLER
   TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 68
   1. Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar 69
   a. Merzifon'da Protestan Kilisesinin Kurulması 69
   2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Eğitim
   Alanındaki Çalışmaları 87
   a. Merzifon İstasyonu'nda Amerikan Board'ın
   Pazar Okulu ve İlkokul Çalışmaları 87
   b. Merzifon Ruhban Okulu 'nun Eğitim Faaliyetlerine
   Başlaması 91
   c. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board
   Misyonerlerinin Yatılı Kızlar Okulunda
   Yürüttükleri Eğitim Faaliyetleri 161
   3. Merzifon'da Amerikan Board Misyonerlerine Bağlı
   Yetimhane İnşası 216
   İKİNCİ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA ANADOLU KOLEJİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI
   A. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN AÇILMASINI
   SAĞLAYAN GELİŞMELER 222

   1. Merzifon'da Harbinger Yüksek Okıılu'un Açılması.... 222
   2. Merzifon Anadolu Koleji'nin Eğilim Faaliyetlerine
   Başlaması 226

   a. Anadolu Koleji'nin Yönetimi 229
   b. Anadolu Koleji'nin Tesis ve Finansmanı 236
   c. Anadolu Koleji'nde Eğitim Gören Öğrenciler 253
   d. Anadolu Koleji'nde Görev Yapan Öğretmenler 279
   e. Anadolu Koleji'nin Osmanlı Devleti Tarafından
   Resmen Tanınma Süreci 294
   B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NDE YÜRÜTÜLEN
   FAALİYETLER 303
   1. Anadolu Koleji'nde Yürütülen Eğitim-Öğretim
   Faaliyetleri 304
   a. Anadolu Koleji'nin Müfredat Programı ve Ders
   Dağıtım Çizelgesi 304
   b. Anadolu Koleji'nin Eğitim-Öğretiminde İzlenen
   Kurallar 308
   c. Anadolu Koleji'nde Eğitimde Kullanılan Ders
   Araç-Gereçleri 310
   2. Anadolu Koleji'nde Yürütülen Sosyal Faaliyetler 317

   a. Anadolu Koleji'nde Kendine-Yardım (Self-Help)
   Uygulaması 317
   b. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Kurulan
   Kulüpler 324
   c. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından
   Yürütülen Diğer Sosyal Faaliyetler 328
   3. Anadolu Koleji'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri 331

   a. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Kuruluşu 333
   b. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Çalışan Personel. 337
   c. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Yürütülen Sağlık
   Hizmetleri 340
   d. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Bütçesi, Bina ve
   Donanımı 353
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN MERZİFON VE ANADOLU'DAKİ SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ
   A. ANADOLU KOLEJİ'NİN BÖLGEDEKİ SOSYO-
   EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ 363
   1. Anadolu Koleji'nin Azınlıklar Üzerindeki Sosyal
   Etkileri 363
   a. Amerikan Board Misyonerlerinin Merzifon'
   daki Azınlıklar Üzerinde Dinî Alanda
   Sağladıkları Gelişmeler 363
   b. Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
   Koleji'nin Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları
   Gelişmeler 374
   c. Sağlık Alanında Amerikan Board Misyonerleri
   ve Anadolu Hastanesi'nin Etkileri 377
   2. Anadolu Koleji'nin Kültürel Etkileri 379
   a. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarını
   Yönlendirmede Anadolu Koleji 'nin Etkisi 379
   b. Türk Halkı Üzerinde Amerikan Board
   Misyonerleri ve Anadolu Koleji'nin Etkileri 386
   3. Azınlıkların İktisadî Hayatlarını Yönlendirmede
   Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
   Koleji'nin Etkisi 392
   B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN ANADOLU'
   DAKİ SİYASÎ ETKİLERİ 397
   1. Ermeniler ve Rumlar Arasında Lider Kadroların
   Yetiştirilmesi 399
   2. Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji
   Bünyesinde Yürütülen Siyasî Faaliyetler 401

   a. 1893 Yılında Meydana Gelen Merzifon Ermeni
   Olayları, Amerikan Board Misyonerleri ve
   Anadolu Koleji 403
   b. 1895-1896 Yıllarında Anadolu'daki Ermeni
   İsyanları, Anadolu Koleji ve Öğretmenleri 476

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONER FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ VE AMERİKAN KOLEJİ'NİN KAPATILMASI
   A. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU
   KOLEJİ'NİN FAALİYETLERİNE ETKİLERİ 491
   1. Birinci Dünya Savaşı'nın Başladığı Sıralarda
   Anadolu Koleji'nin Durumu 495

   a. 1915 Ermeni Tehcir Olayı ve Anadolu Koleji 497
   b. Osmanlı Hükümeti Tarafından Kolej
   Binalarına El Konulması 502
   c. Anadolu Koleji Binalarına El Konulmasından
   Sonra Meydana Gelen Gelişmeler 508
   2. Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi ve Savaş
   Sonrasında Anadolu Koleji'nin Tekrar Eğitim-
   Öğretime Başlaması 518
   3. Merzifon Bölgesinde İngiliz İşgalinin Sona
   Ermesi ve Amerikan Board Misyonerleri 533
   B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NE ANKARA
   HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN BASKIN
   VE KOLEJİN KAPATILMASI 541

   1. Ankara Hükümeti Tarafından Anadolu Kolej i'ne
   Baskın Yapılmasının Sebepleri 543
   2. Bölgeyi İşgal Eden İngilizler, Amerikan Board
   Misyonerleri ve Azınlıklar Arasında Gelişen
   Münasebetler 545
   3. Pontus Cemiyetinin Kolejdeki Faaliyetleri 547
   4. Anadolu Koleji'nin Türkçe Öğretmeni Mehmet
   Zeki Ketani Efendi'nin Öldürülmesi 552
   5. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Ele Geçirilen
   Belgeler 554

   a. Aramalarda Ele Geçirilen Raporlar ve Belgeler. 555
   b. Anadolu Koleji Öğretmenleri Tarafından
   Yazılan İsyana Kışkırtıcı Özel Mektuplar ve
   İçerikleri 558
   6. Anadolu Koleji'nin Aranması Sonuçlan İle İlgili
   İki Hükümet Yetkililerine Bilgi Verilmesi 564
   7. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Sonucunda Ele
   Geçirilen Belgeler Hakkında Amerikan Board
   Misyonerlerinin İfadeleri 568
   8. Anadolu Koleji Öğrencileri ve Öğretmenlerinin
   Tutuklanması ve İstiklâl Mahkemeleri'nde
   Yargılanmaları 569
   C. KOLEJ HAKKINDA KAPATILMA KARARININ
   VERİLMESİ 571

   1. Anadolu Koleji'nin Kapatılması, Öğretmen ve
   Öğrencilerinin Merzifon'dan Uzaklaştırılmaları 571
   2. Anadolu Koleji'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi
   Arayışları 575
   3. Anadolu Koleji Öğretmenlerinin Rumlar Lehine
   Yürüttükleri Diğer Çalışmalar 577
   SONUÇ 581
   BİBLİYOGRAFYA 597
   DİZİN 609
   EKLER 625
   Stok Kodu
   :
   9789751620934
   Ebad
   :
   15.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   633
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2008
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Kapat