Sepetim (0) Sepetimi Göster
%25
Ebu'l Leys Semerkandi Tenbihu'l-Gafilin Gafletten Uyandıran Sohbetler

Tenbihu'l-Gafilin Gafletten Uyandıran Sohbetler (Ciltli)

Çeviren: Mehmet Akif Alpaydın
67,50 TL
- +
90,00 TL
%25
Sepete Ekle
Kargoya 5 iş gününde teslim edilir
Tenbihu'l-Gafilin Gafletten Uyandıran Sohbetler (Ciltli)
Tenbihu'l-Gafilin Gafletten Uyandıran Sohbetler (Ciltli)
Yasin Yayınevi
67.50

Hicri 4. asırda yazılmış olanTenbihu'l-Gafilin yazıldığı günden bu güne kadar geçen yaklaşık 1000 yıllık süreçte İslam âleminin her köşesinde iştiyakla ve ibretle okunan bir kitap olagelmiştir. Müslümanlar, ibadetlere, edebe ve güzel ahlâka dair birçok nasihati içinde barındıran bu eseri elden ele dolaştırmışlar ve yaygınlaştırmışlardır. Kütüphanelerde sayısız yazma nüshası bulunanTenbihu'l-Gafilinmatbaa sonrası süreçte ise birçok defa neşredilmiştir. Ayrıca farklı dilleri konuşan müslümanlar bu eseri kendi dillerine tercüme etmeyi ihmal etmemişlerdir.

Tenbihu'l-GafilinTürk-İslâm coğrafyasında da büyük şöhrete sahip eserler arasındadır. Sadece Osmanlı döneminde eserin -tespit edebildiğimiz- üç farklı tercümesinin bulunması bu durumunun bir tezâhürüdür. Eser Osmanlı sonrası dönemde de birçok defa Türkçe'ye çevirilmiştir. Tasavvuf klasiklerinin Osmanlı döneminde yapılan tercümelerinin büyük çoğunluğu üzerine çalışmalar yapılmışken Tenbihu'l-Gafilin'in gibi kıymetli bir eserin Osmanlı döneminde yapılmış sözkonusu tercümeleri üzerine herhangi bir çalışma yapılmamış olması bizi Tenbihu'l-Gafilin'in Osmanlı döneminde yapılmış bir tercümesini neşretmeye sevketti.

Tenbihu'l-Gafilin Osmanlı döneminde Yahyâoğlu Murtazâ,Ebu Bekr b. Yusuf er-Ruhavi ve Ebu'l-Kemâl Mehmed Emin Paşa olmak üzere üç kişi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu tercümeler etrafında yaptığımız mülâhazalar sonucu, Ebüs Bekr b. Yüsuf er-Ruhâvi tarafından tamamlanan tercümenin, eserin aslına en fazla sadık kalınarak yapılmış tercümesi olduğunu gördük. Tercümenin anlaşılır bir dil ve akıcı üslüb ile yapılmış olması da bu tercümenin neşredilmesi yönündeki fıkrimizde etkili oldu. Osmanlı Türkçesine aşinalığını artırmak isteyen okuyucularımızı düşünerek eserin latinize metninin karşısına, Arap harfli orjinal metnini de yeni dizgi ile ekledik. Tenbihu'l-Gafilin'in Osmanlı döneminde yapılmış bir tercümesini ilk defa neşretmiş olmayı bize nasip ettiği için Rabbimize hamdediyoruz.

Kapat