Sepetim (0) Sepetimi Göster
%15
Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy (Ciltli) | Mehmed Said Hatiboğlu |

Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy (Ciltli)Gaybi Hadisler Meseleri

Kargoya 5 iş gününde teslim edilir
Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy (Ciltli)
Hz. Peygamber ve Kur'an Dışı Vahiy (Ciltli) Gaybi Hadisler Meseleri
Otto Yayınları
17.85

İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamber'den nakledilen pek çok rivayet
vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu rivayetlerin çoğunlukla
Hz. Peygamber'e isnat ediliyor olmaları, bunları çeşitli şekillerde yorumlayan müslümanlar arasında, asırları
kucaklayan ihtilaflar doğurmuş ve hâlen de doğurmaktadır. Bu rivayetleri İslami açıdan değerlendirebilmek,
Kitap ve Sünnet'in bu husustaki ölçüsünü ortaya koymayı gerekli kılmaktadır.
Bu eser, Mehmed Said Hatiboğlu Kitaplığı'ndan yayımlanan kitapların usûlü mahiyetinde olup sayısız
denecek istismar mahsullerinin niçin Resulullah'a isnat edilemeyeceğinin gerekçelerini ele almaktadır.

Kapat