Sepetim (0) Sepetimi Göster
%15
İhya-u Ulumi'd-Din (8 Cilt Takım) İmam-ı Gazali | kitapambari.com

İhya-u Ulumi'd-Din (8 Cilt Takım) (Ciltli)

Çeviren: Ömer Dönmez
İhya-u Ulumi'd-Din (8 Cilt Takım) (Ciltli)
İhya-u Ulumi'd-Din (8 Cilt Takım) (Ciltli)
Hisar Yayınevi
408.00

Yeni Tercüme

İhya-u Ulumi'd-Din (8 Cilt-Takım) İmam Gazali
Tercüme Edenler: Dr. Abidin Sönmez – Ömer Dönmez
Mütercimlerin Önsözü
Asırlardan beri halkın elinde ve dilinde dolaşan bu eserin dipnotları üzerinde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere pek çok kaynaklardan faydalandık ve bu değerli eseri (8) cilt halinde tanzim ettik. Bu değerli müellifin daha pek çok eserinin bulunduğu, hayatı hakkında bilgi verilirken gerekli açıklama yapılmıştır.

Bu güzide eserin tercümesi sırasında;

1- Hadis-i şeriflerin dipnotları tekrar elden geçirilmiş ve Hafız Iraki'nin kaynağını bulamadığı pek çok hadisin kaynakları tespit edilmiştir.

2- Ayet-i kerimelerin mealleri, Diyanet Vakfı tarafından hazırlattırılarak, basılan mealden alınmıştır.

3- Ayrıca tercüme esnasında konu bütünlüğünü sağlamak için ayetlere ve meallere bir bütünlük içinde yer verilmiştir.

4- Yine Kur'an mütercimleri tarafından meal ile ilgili her hangi bir açıklayıcı dipnot çıkmışsa, konunun açıklanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz dipnotlara da yer verilmiştir.

5- Dipnotlar, her ciltte birden başlamak sureti ile o cilt için tespit edilenler, sıra numarasına göre sayfa altlarında gösterilmiştir.

6- Yukarda belirttiğimiz gibi tercüme (8) cilt olarak planlanmış, konu bölümleri ana başlık halinde gösterilmiş, bölüm içindeki başlıklar ise"bab", bab içindeki daha küçük başlıklar ise"beyan"ismi ile tasnif edilmiştir.

7- Eserin tercümesinde okuyucuyu sıkmamak için mümkün olduğu kadar sade bir üslup kullanılmaya çalışılmıştır.

Eserin hazırlanması sırasında, bizim teknik imkanlardan faydalanmamızı sağlayan İlim Yayma Vakfı'na ve kitabın tertibinde emeği geçen Abdürrahim Taş'a, Ahmet Emin Sayar kardeşimize, Abdullah Sönmez'e ve Miraç Armağan Sönmez'e burada teşekkürü bir borç biliriz. Sözü fazla uzatmadan okuyucu ile müellifi baş başa bırakıyoruz.

Kapat