Sepetim (0) Sepetimi Göster
Uyuşmazlık
Uyuşmazlık Politika ve Felsefe
Ara-Lık Yayınları
12.75

"Ranciere'nin politik-olana ilişkin anlayışı tam da çağdaş bağlama hitabediyor. Liberal ve sözde demokratik biçimlerin küreselleşmesinin 'yeni dünya düzeni' karşısında rakip konuşma edimlerinin alanını kapamakta olduğu bir zamanda, uyuşmazlık, muzaffer liberalizm iddalarına meydan okuyabilecek çok gerekli bir yeni terimler kümesi getiriyor."

-Peggy Kamuf

Politik felsefe diye birşey var mıdır? Kıt'a Avrupası düşüncesinde en önde gelen figürlerden birinin kaleme aldığı bu kitap bu soruyla başlıyor. "Felsefe" ile "politik" sıfatı arasındaki bağıntıda söz konusu olan tam olarak nedir? Politikanın ve felsefenin doğası ve özgüllüğü üzerine bu düşünüşte, Ranciere, Aristoteles'ten yola çıkıp demokrasinin çağdaş anlamlarına doğru yürüyor; yol boyunca, politik akılsallığın merkezinde bulunan uyuşmazlık mantığını gözden geçiriyor.

Kapat