Sepetim (0) Toplam: 0,00
%35
Ebabil Yayınları | Felsefe Ansiklopedisi 6 (Ciltli) | Ahmet Cevizci

Felsefe Ansiklopedisi 6 (Ciltli)

Etiket Fiyatı : 46,30
İndirimli Fiyat : 30,10
Kazancınız : 16,20
Taksitli fiyat : 9 x 3,87
Felsefe Ansiklopedisi 6 (Ciltli)
Felsefe Ansiklopedisi 6 (Ciltli)
Ebabil Yayınları
30.10
Henüz ilk 6sı tamamlanmakla birlikte 15 ciltlik ve yaklaşık on iki binsayfalık bir felsefe ansiklopedisi projesiyle, her şeyden önce felsefi bakışıbaşta bilim, din, ekonomi, eğitim ve hukuk olmak üzere tüm alanlaratutmak ve bütün bu alanlara kavramsal bir açıklık getirmek amaçlanmaktadır.Bu yolla da felsefe aracılığıyla son çözümlemede ülkemizdekieleştirel ve sorgulayıcı düşünceye, her durumda geliştirmemiz gerekenuzlaşma ve demokrasi kültürüne katkıda bulunmak hedefl enmektedir.Yine bu amacın bir parçası olarak hem ülkemizde azımsanamayacakbir süreden beri gerçekleştirilen felsefe araştırmalarının sonuçlarınıgözler önüne sermek hem de mevcut felsefe araştırmalarına ivme kazandırmakdüşüncesi hâkim olmuştur. Çalışma genelinde yardımınabaşvurulan onlarca yazardan çok az bir kısmı yabancıdır. Başvurulanonlarca felsefe hocasının yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşımla dilbilimi,sosyoloji, psikoloji, hukuk alanında çalışan akademisyenlerin de buçalışmanın oluşturulmasında çokça katkısı olmuştur.Ansiklopedide felsefenin bizatihi kendisi konu edilmekle birlikte ağırlıklıyer verilen Batı felsefesinin yanında Hint felsefesi ve Çin felsefesi alanlarınada yer verilmiştir/verilecektir. Çalışmada çoğulcu bir anlayış izlenmekte,her görüşten, farklı felsefe anlayışlarına sahip birçok akademisyen/araştırmacı/yazar/düşünür asgari birlik çabasının dışında tamamenözgün ve müdahalesiz bir çalışma ortaya koymaya çalışmaktadırlar.Türkiyede felsefeye gönül vermiş herkesi, farklı düzeylerde dahi olsa,bu sürece dâhil edebilmek, herkesin desteğini temin etmek, çalışmanınbütüncül anlayışına uygun bir biçimde, çalışmanın Türkiyedekifelsefe araştırmalarına katkı yapması umudu ve beklentisini karşılamaktadır.Bu umut, dilek ve beklenti uzun soluklu çalışmamızın geneline yayılmış durumdadır.Çalışmanın altıncı cildinde Fahreddin RazÎ Önermesi ile Fütürizm arasında alfabetik sıra ile geçen yüzlerce kavram-olguolayaçıklanmıştır.
Kapat