Sepetim (0) Toplam: 0,00
1000001555638
839177
II. Abdülhamid Han - Eski Kapak
II. Abdülhamid Han - Eski Kapak
Ötüken Sahaf
20.00

D'israeli: Abdülhamid ne sefih, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, adil ve memleketini seven bir hükümdardı.

Huntington: Bosforda oturan ihtiyar tilki, dünya çapında bir siyasi idi.

İngiliz Sefiri O'Connor: Avrupada barışı koruyan adamdır.

Lamouche: Hodbin olmakla beraber zeki, kurnaz ve gayet çalışkandı.

Joan Haslip: O asla cani ve zalim değildi; tarih bir gün onun, daima milletinin saadeti için çalıştığını yazacaktır.

İngiliz Sefiri Layard: Çok sevimli, iyi niyetli, doğru sözlü, nazik ve insani duygularla mücehhez, tebaasının hayrı için elinden gelen her şeyi zevkle yapmaya hazır bir kimse olarak görünüyordu.

Fransız Elçisi Bompard: Sultan Abdülhamid Han, kendisiyle oynanılır bir padişah değildir. Zamanında Avrupada onun kadar dış siyasete aşina bir diplomat yoktu Büyük feraset sahibi bir diplomat olduğundan, politika işlerini tehlikeli yerlerden geçmeyerek idare ederdi.

Lord Ficher: Üç sene süren Akdeniz Filosu amiralliğim esnasında iki şahsiyete tesadüf etmiştim: Sultan II. Abdülhamid ve Papa XIII. Leon Şahsen II. Abdülhamide karşı derin bir hürmetim vardır. Halbuki bizim sefirimiz, benim görüşüme katılmıyordu. Bu gibi işleri kavranmış olanlar, Abdülhamidin bütün Avrupanın en usta ve hızlı düşünen diplomatlarından olduğuna hükmetmekte gecikmez.

Bu kitap onun 34 yıla yaklaşan hükümdarlığının tenkitli tarihidir.

 

II. Abdülhamid Han

Kapat