Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni Türkiye Yayınları | Ortak Türk Tarihi (6 Cilt Takım) (Ciltli) | K

Ortak Türk Tarihi (6 Cilt Takım) (Ciltli)

Etiket Fiyatı : 1.500,00
İndirimli Fiyat : 1.425,00
Kazancınız : 75,00
9786055449025
867979
Ortak Türk Tarihi (6 Cilt Takım) (Ciltli)
Ortak Türk Tarihi (6 Cilt Takım) (Ciltli)
Yeni Türkiye Yayınları
1425.00

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak hazırladığımız 6 ciltlik ve toplamda 3240 sayfalık “Ortak Türk Tarihi” adlı eser, müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele almakta olup Türk dünyasında tarih birliği köprüsünü kurmaya yönelik ilk adımlardan biridir. Eser aynı zamanda akademisyenler başta olmak üzere akademisyen adaylarına, “Türkoloji”ye ve “Genel Türk Tarihi”ne ilgi duyanlara hitap etmektedir. Eserin Türk devletlerinde okutulma kararı alınan “Ortak Türk Tarihi Dersi” için hazırlanacak kitaplara da kaynak teşkil edecek nitelikte ve hacimde olması da ayrıca iftihar vesilesidir.

Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu eser, günümüzde çok geniş bir coğrafyaya hâkim olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin, dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerinden birine sahip olduğunun da apaçık ispatıdır. Türk Milleti, tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuş ve dünya tarihinin şekillenmesine tesir etmiştir.

“Ortak Türk Tarihi” projesinde yer alan bölüm yazıları, Türk Cumhuriyetlerinin değerli tarih araştırmacıları ve Türkiye'de görev yapan uluslararası alanda ve sahalarında isim ve kariyerlerini ispat etmiş bilim adamları tarafından kaleme alınmıştır. ‘Ortak Türk Tarihi' projesinin ilk dört cildi başlangıçtan 15. yüzyılın sonuna kadar olan Türklerin ortak tarihi dönemini anlatan yazılardan oluşmaktadır. 4. cildin sonunda bugünkü Türk dünyasını genel olarak değerlendiren bir bölüm ve başlangıçtan 16. yüzyıla kadar olan tarihi dönem kapsayan kronoloji bulunmaktadır. 5. ciltte ortak tarih alanını tamamlayıcı mahiyette Türklere ait dil, din, mitoloji, destan, sanat, bilim ve düşünce konularıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. 6. cilt “İslamiyet Öncesi Türk Eserleri ve (Kök)türk Harfli Yazıtlar” başlığını taşımaktadır.

Projede yer alan ciltler ve bölüm başlıkları ile yazarları aşağıdaki gibidir:

1. Cilt
Ön Söz
Sunuş
Giriş
Türklüğün Oluşumu Ve Anayurdu Osman Karatay
İskitler / Sakalar İlhami Durmuş
Sarmatlar İlhami Durmuş
Asya Hunları Konuralp Ercilasun
Çin'de Hun Devletleri (Iv.-V. Yüzyıl Tilla Deniz Baykuzu
Xianbeiler, Wuhuanlar, Tabgaçlar, Juan-Juanlar Kürşat Yıldırım
Doğudaki Eski Akrabalarımız: Tunguzlar, Koreliler Moğollar Kürşat Yıldırım
Akhunlar Müslüme Melis Çeliktaş
Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu
Avarlar Osman Karatay - Doğukan Dokur
Dizin

2. Cilt
Göktürkler Ahmet Taşağıl
Türgişler Ahmet Taşağıl
Uygurlar Saadettin Yağmur Gömeç
Kırgızlar Saadettin Yağmur Gömeç
Kırgız Halkının Tarihsel Gelişimi Anvarbek Mokayev
Sibirler Umut Üren
Bulgarlar Ve Oğurlar Umut Üren
Hazarlar Osman Karatay-Turgut Demirtaş
Macarlar László Marácz
Peçenekler Mualla Uydu Yücel
Kuman / Kıpçaklar Mualla Uydu Yücel
Oğuzlar Ve Oğuz Yabgu Devleti Osman Karatay-Haşim Özel
Dizin

3. Cilt
Türklerin İslam'a Geçişi Osman Karatay
Karahanlılar Ömer Soner Hunkan
Gazneliler Erkan Göksu
Selçuklular Erkan Göksu
Harezmşahlar Coşkun Erdoğan
Moğollar Ve Çingizli Hâkimiyetinin Tesisi Neslihan Durak
Cengiz Han'dan Sonra Moğollar: Dört Ulus'un Tarihi Serkan Acar
Timurlular Hayrunnisa Alan
Kazakistan'da Türklerin Tarihi Talas Omarbakov, Gülnara Khabizhanova, Tattigül Kartayeva, Mendigül Nogaybayeva
Dizin

4. Cilt
Türkiye Selçukluları Erdoğan Merçil
Anadolu Beylikleri Zerrin Günal
Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış Halil İnalcık
Memlükler Kazım Yaşar Kopraman
Delhi Türk Sultanlığı Bilal Koç
Ak-Koyunlular/Bayındırlılar Ahmet Toksoy
Kara-Koyunlular Ahmet Toksoy
Safevîler Cihat Aydoğmuşoğlu
Azerbaycan Türkleri Taleh Cəfərov
Türk Dünyasına Stratejik Bir Bakış Bilgehan Atsız Gökdağ
Ortak Türk Tarihi Kronolojisi H. Göktürk Erdoğan
Dizin

5. Cilt
14. Yüzyıla Kadar Türklerin Dili Ali Akar
Türk Dünyasında Din Harun Güngör
Türk Mitolojisi Yaşar Çoruhlu
Türk Destanları Bilgehan Atsız Gökdağ, Kemal Üçüncü
Türk Sanatı Yaşar Çoruhlu
Eski Türklerde Bilim Esin Kahya
Türk Musikisi Tarihinin İlk Ve Orta Evreleri Feyzan Göher Vural, Timur Vural
Dizin

6. Cilt
İslamiyet Öncesi Türk Eserleri Cengiz Alyılmaz
(Kök)Türk Harfli Yazıtlar Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
Moğolistan'daki (Kök)Türk Harfli Yazıtlar Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki (Kök) Türk Harfli Yazıtlar
Cengiz Alyılmaz
Kırgızistan'daki (Kök)Türk Harfli Yazıtlar Nurdin Useev
Rusya Federasyonundaki Yazıtlar Nurdin Useev
Dizin

 • Kitap Hakkında
  • Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak hazırladığımız 6 ciltlik ve toplamda 3240 sayfalık “Ortak Türk Tarihi” adlı eser, müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele almakta olup Türk dünyasında tarih birliği köprüsünü kurmaya yönelik ilk adımlardan biridir. Eser aynı zamanda akademisyenler başta olmak üzere akademisyen adaylarına, “Türkoloji”ye ve “Genel Türk Tarihi”ne ilgi duyanlara hitap etmektedir. Eserin Türk devletlerinde okutulma kararı alınan “Ortak Türk Tarihi Dersi” için hazırlanacak kitaplara da kaynak teşkil edecek nitelikte ve hacimde olması da ayrıca iftihar vesilesidir.

   Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu eser, günümüzde çok geniş bir coğrafyaya hâkim olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin, dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerinden birine sahip olduğunun da apaçık ispatıdır. Türk Milleti, tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuş ve dünya tarihinin şekillenmesine tesir etmiştir.

   “Ortak Türk Tarihi” projesinde yer alan bölüm yazıları, Türk Cumhuriyetlerinin değerli tarih araştırmacıları ve Türkiye'de görev yapan uluslararası alanda ve sahalarında isim ve kariyerlerini ispat etmiş bilim adamları tarafından kaleme alınmıştır. ‘Ortak Türk Tarihi' projesinin ilk dört cildi başlangıçtan 15. yüzyılın sonuna kadar olan Türklerin ortak tarihi dönemini anlatan yazılardan oluşmaktadır. 4. cildin sonunda bugünkü Türk dünyasını genel olarak değerlendiren bir bölüm ve başlangıçtan 16. yüzyıla kadar olan tarihi dönem kapsayan kronoloji bulunmaktadır. 5. ciltte ortak tarih alanını tamamlayıcı mahiyette Türklere ait dil, din, mitoloji, destan, sanat, bilim ve düşünce konularıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. 6. cilt “İslamiyet Öncesi Türk Eserleri ve (Kök)türk Harfli Yazıtlar” başlığını taşımaktadır.

   Projede yer alan ciltler ve bölüm başlıkları ile yazarları aşağıdaki gibidir:

   1. Cilt
   Ön Söz
   Sunuş
   Giriş
   Türklüğün Oluşumu Ve Anayurdu Osman Karatay
   İskitler / Sakalar İlhami Durmuş
   Sarmatlar İlhami Durmuş
   Asya Hunları Konuralp Ercilasun
   Çin'de Hun Devletleri (Iv.-V. Yüzyıl Tilla Deniz Baykuzu
   Xianbeiler, Wuhuanlar, Tabgaçlar, Juan-Juanlar Kürşat Yıldırım
   Doğudaki Eski Akrabalarımız: Tunguzlar, Koreliler Moğollar Kürşat Yıldırım
   Akhunlar Müslüme Melis Çeliktaş
   Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu
   Avarlar Osman Karatay - Doğukan Dokur
   Dizin

   2. Cilt
   Göktürkler Ahmet Taşağıl
   Türgişler Ahmet Taşağıl
   Uygurlar Saadettin Yağmur Gömeç
   Kırgızlar Saadettin Yağmur Gömeç
   Kırgız Halkının Tarihsel Gelişimi Anvarbek Mokayev
   Sibirler Umut Üren
   Bulgarlar Ve Oğurlar Umut Üren
   Hazarlar Osman Karatay-Turgut Demirtaş
   Macarlar László Marácz
   Peçenekler Mualla Uydu Yücel
   Kuman / Kıpçaklar Mualla Uydu Yücel
   Oğuzlar Ve Oğuz Yabgu Devleti Osman Karatay-Haşim Özel
   Dizin

   3. Cilt
   Türklerin İslam'a Geçişi Osman Karatay
   Karahanlılar Ömer Soner Hunkan
   Gazneliler Erkan Göksu
   Selçuklular Erkan Göksu
   Harezmşahlar Coşkun Erdoğan
   Moğollar Ve Çingizli Hâkimiyetinin Tesisi Neslihan Durak
   Cengiz Han'dan Sonra Moğollar: Dört Ulus'un Tarihi Serkan Acar
   Timurlular Hayrunnisa Alan
   Kazakistan'da Türklerin Tarihi Talas Omarbakov, Gülnara Khabizhanova, Tattigül Kartayeva, Mendigül Nogaybayeva
   Dizin

   4. Cilt
   Türkiye Selçukluları Erdoğan Merçil
   Anadolu Beylikleri Zerrin Günal
   Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış Halil İnalcık
   Memlükler Kazım Yaşar Kopraman
   Delhi Türk Sultanlığı Bilal Koç
   Ak-Koyunlular/Bayındırlılar Ahmet Toksoy
   Kara-Koyunlular Ahmet Toksoy
   Safevîler Cihat Aydoğmuşoğlu
   Azerbaycan Türkleri Taleh Cəfərov
   Türk Dünyasına Stratejik Bir Bakış Bilgehan Atsız Gökdağ
   Ortak Türk Tarihi Kronolojisi H. Göktürk Erdoğan
   Dizin

   5. Cilt
   14. Yüzyıla Kadar Türklerin Dili Ali Akar
   Türk Dünyasında Din Harun Güngör
   Türk Mitolojisi Yaşar Çoruhlu
   Türk Destanları Bilgehan Atsız Gökdağ, Kemal Üçüncü
   Türk Sanatı Yaşar Çoruhlu
   Eski Türklerde Bilim Esin Kahya
   Türk Musikisi Tarihinin İlk Ve Orta Evreleri Feyzan Göher Vural, Timur Vural
   Dizin

   6. Cilt
   İslamiyet Öncesi Türk Eserleri Cengiz Alyılmaz
   (Kök)Türk Harfli Yazıtlar Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
   Moğolistan'daki (Kök)Türk Harfli Yazıtlar Cengiz Alyılmaz, Osman Mert
   Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki (Kök) Türk Harfli Yazıtlar
   Cengiz Alyılmaz
   Kırgızistan'daki (Kök)Türk Harfli Yazıtlar Nurdin Useev
   Rusya Federasyonundaki Yazıtlar Nurdin Useev
   Dizin

   Stok Kodu
   :
   9786055449025
   Ebad
   :
   21.00x30.00
   Sayfa Sayısı
   :
   3240
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019-04
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   Kuşe
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   CardFinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   Advantage
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   Bankkart Combo
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   Bonus
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   Paraf
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   Maximum
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
   World
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   2
   732,09   
   1.464,19   
   3
   491,39   
   1.474,16   
   4
   371,03   
   1.484,14   
   5
   298,82   
   1.494,11   
   6
   250,68   
   1.504,09   
   7
   216,29   
   1.514,06   
   8
   190,50   
   1.524,04   
   9
   170,45   
   1.534,01   
Kapat