2. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de Milliyetçilik Akımları - Mithat Atabay
İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede
dünyada önemli gelişmeler olmuştur. 1920'lerin başlarında İtalya'da ve 1933'lerde Almanya'da
demokratik düzen yerine aşırı bir milliyetçilik ve
baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti (faşizm) iktidara gelmiştir,
Doğuda ise Japonya, yayılmacı bir güç olarak
tüm dünyayı etkilemeye başlamıştır.
Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve askerî gelişmeler
Türkiye'yi olabildiğince etkilemiştir. Bu ortamda Türkiye,
çeşitli nitelikte milliyetçilik akımlarının arenası durumuna gelmiştir.
Bu kitapta, dünyadaki gelişmelerden soyutlanmayacak olan Türkiye'deki milliyetçilik akımları ve
kavramları üzerinde durulacak, Türkiye'nin kendine has yapısından kaynaklanan gelişmelerle
"İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de milliyetçilik akımları" incelenecektir. Beş ana bölümden oluşan kitapta incelenen
konuların başlıkları şöyledir:
Milliyetçilik Akımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi...
Atatürk Milliyetçiliği... Anadolucu Milliyetçilik Akımı...
Irkçılık ve Pantürkçülük (Turancılık) Akımı...
Ananevi Mutedil Türkçü Milliyetçilik Akımı...
(Arka Kapak)

whatsapp 
Kitaplar - Satış - İade vb her türlü sorunuzu bize  whatsapp numaramızdan sorabilirsiniz. 
Numaramızı kaydedin ve mesajınızı yazın 05544999057

Sitemizde satılmakta olan kitapların %70'i 1 ila 3 iş günü içinde kargoya teslim edilebilecek kitaplardan oluşmaktadır.

%25 civarında kitabın sevk süresi 3 ila 7 iş gününü bulabilir.

Sitemizde %3 civarında kitabın bilgisinde yanlışlık veya geçici süreyle baskılarının bulunmama ihtimali olabilir. 

Her gün sitemizde bulunan kitapların %2'si oranında kitap güncellenmektedir.

Kapat