Sepetim (0) Sepetimi Göster
Ortadoğunun Aynası Lübnan
Ortadoğunun Aynası Lübnan
İHH Kitap / İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
10.50
Batılılaşma ve sekülerleşme hedefiyle Arap dünyasından yolunu ayıran Türkiye, uzun seneler Ortadoğuya ilgisiz kaldı. Bölge meselelerine mümkün olduğunca müdahil olmamayı tercih etti. Böyle bir devlet politikasının sonucu olarak Türkiyede Ortadoğu üzerine yapılan özgün çalışmalar hâlâ yetersiz. Bitmek bilmez iç ihtilaflar ve dış müdahaleler sebebiyle Ortadoğuda önemli bir istikrarsızlık unsuru olarak öne çıkan Lübnan üzerine çalışmalar ise maalesef son derece az; mevcutlar da belli bir konuya, özellikle de iç savaşa odaklanıyor. Literatürdeki bu eksiklikten hareketle kaleme alınan bu kitap Lübnanın coğrafyası, nüfus yapısı, sosyoekonomik durumu, kültürel hayatı, tarihi, siyasi hayatı, iç savaşları ve dış müdahaleleri, insan hakları ihlalleri ve uluslararası politikadaki yeri ile ilgili kapsamlı bir çalışma niteliğinde. Ayrıca Lübnana ilişkin gezi notlarının yanı sıra, Lübnanlı siyasetçiler ve akademisyenler ile Filistinli uzmanlarla yapılan önemli röportajlara yer vererek içeriden bir bakış da sunuyor. Ortadoğunun aynası olan Lübnanı her yönüyle tanıtan bu ilk Türkçe çalışma, 400 sene Osmanlı hâkimiyeti altında birlikte yaşadığımız bu topraklara ilişkin bilgi açığını kapatmaya ve yeni çalışmalara vesile olmaya aday
Kapat