Sepetim (0) Sepetimi Göster
Pirewerger
Pirewerger
Dara Yayınları
14.40

Ez we şeve ji ber taye raneketim. Hevalen min ketin xewa şerin le Rahib her li keleka min bü dua dikirin. Min dikaribü ez ayeten Qurane ji di nav duayen wi re nas bikim, herweha hin duayen ku min ji şexeki Helebi jî bihistibün wi digotin. Gumanen min zede bün le min ji xwe re got: “Ez sere xwe bi rastiya ola wi re naeşinim. Rojek we were ku ew e ji xweber her tişti bibeje.”

(beşek ji romanê)

Kapat