Sepetim (0) Sepetimi Göster
Sultan Galiyev Eleştirisi
Sultan Galiyev Eleştirisi
Kaynak Yayınları
5.63
Sultan Galiyev olayını, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin tüm ezilen dünyayı din, mezhep ve milliyet ayrılıklarını ve çatışmalarını kullanarak parçalama politikası çerçevesinde ele alırsak anlayabiliriz.
Mehmet Bedri Gültekin, bu çalışmasında, Sultan Galiyev olayını tüm boyutlarıyla ele alıp tahlil ediyor. Bazı Kemalistlerin, Sultan Galiyev ile Mustafa Kemal arasında benzerlik kurmalarını eleştiren Gültekin, iki çizgi arasındaki karşıtlığı şöyle koyuyor:
"Sultan Galiyev, Turancılığı savunmuştur. Mustafa Kemal ise Turancılığa kesin olarak karşı çıkıyor. Suytan Galiyev, bir çeşit Türk-İslam sentezcisiydi. Hatta Panislamist fikirlerin de etkisi altında olduğu söylenebilir. Türk-İslam sentezi veya Panislamizm gibi fikirlerle M. Kemal'i, bir an için bile yan yana düşünmek mümkün değildir. Mustafa Kemal, hiçbir zaman emperyalistlerin safında, ezilen bir ülkeye, millete veya devlete karşı yer almadı. Sultan Galiyev ise, basmacı hareketinde görüldüğü gibi, İngiliz emperyalizminin silah ve para olarak desteklediği bir silahlı hareketin yanında yer aldı."
Kitaptan bazı konu başlıkları:
Galiyev Yazarları Kimlerdir ve Neler Söylüyorlar; Emperyalizm Çağında Devrim Sorunu ve Tek Ülkede Sosyalizmin İnşası; Bilimsel Sosyalizm ve Ezen-Ezilen Millet Çelişmesi; "Geri Avrupa ve İleri Asya"; Kurtuluş Savaşı ve Ekim Devrimi; Ekim Devrimi ve Sultan Galiyev.
(Arka Kapak)
Kapat