Sepetim (0) Sepetimi Göster
%18
Yunus Emre Külliyatı 6 Kitap Takım Mustafa Tatcı | kitapambari.com

Yunus Emre Külliyatı 6 Kitap Takım

Kargoya 3 iş gününde teslim edilir
Yunus Emre Külliyatı 6 Kitap Takım
Yunus Emre Külliyatı 6 Kitap Takım
H Yayınları
147.60

CİLT 1. YÛNUS EMRE DÎVÂNI - İNCELEME
Dr. Mustafa Tatcı
Sayfa sayısı: 616, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol Kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064-00-1
Yunus Emre Külliyatı'nın I. Cildini oluşturan bu eser Yûnus Emre Divanı'nın ?Dinî ve Tasavvufî Tahlili"dir.
Dr. Mustafa Tatcı, bu eserde dinî-tasavvufî kavramları, tavsifleri, benzetme unsurlarını ve mecâzları
belirledikten sonra yaklaşık beş yüz kavramı konularına göre tasnif ederek mukayese yoluyla tahlil
etmektedir. Böylece, sistematik tahlil metodunu uygulayan yazar, Yûnus Emre'nin kavramlar dünyasını
bütün anlam boyutları ile belirlemiştir; bu sayede "Yûnus Emre Dîvânı Okuma Kılavuzu" diyebileceğimiz
temel bir eser ortaya koymuştur.
Bu eser sayesinde okuyucu, "Yûnus Emre dili"ni ve "Yûnus'un kavramlar dünyasını tanıyacak,
tasavvuf dünyası içinde Yûnus Emre'nin neler söylediğini, neler anlattığını sistematik olarak kavrayacaktır.
CİLT 2. YÛNUS EMRE DÎVÂNI ? TENKİTLİ METİN
Dr. Mustafa Tatcı
Sayfa sayısı: 706, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064-00-1
Yûnus Emre Dîvân'ı bugüne kadar pek çok kez yayımlanmıştır; ancak, yayınlananlar,
okuma hataları, mısra atlamaları, yanlış manalandırmalar, beyit eksiklikleri, benzer redifli şiir karışıklıkları,mahlas karışıklıkları ve başka Yûnusların şiirlerinin ayrıştırılmaması gibi birçok problem nedeniyle sağlık bir "Yûnus Emre Dîvân"ı yayınlanamamıştır. Dr. Mustafa Tatcı'nın hazırladığı Yûnus Emre Külliyatı"nın II. Cildini oluşturan Dîvân ise, yayımlanan, sağlam yazmalara dayalı ve karsılaştırmalı tam ilk yayındır. Bu Dîvân oluşturulurken Türkiye ve dünyada muteber kabul edilen 15 yazma ile 20'nin üzerinde mecmua okunmus, bütün bu eserler edisyon-kritik yöntemiyle ortak bir tenkitli metin elde edilmistir. Nüshalar arasındaki farklılıklar da zengin bir dipnot ile belirtilmiştir. Ayrıca eserin sonuna, Dîvân'daki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.CİLT 3. RİSÂLETÜ'N-NUSHİYYE -TENKİTLİ METİN
Dr. Mustafa Tatcı
Sayfa sayısı: 180, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 02-5
"Yûnus Emre Külliyatı"nın III. Cildini oluşturan "Risâletü'n-Nushiyye-Tenkitli Metin"adlı bu inceleme ve metinde, eserin, en eski 5 yazma nüshası esas alınıp karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Risâletü'n-Nushiyye'deki istinsah hataları, beyit atlamaları, okuma yanlışlıkları, vak'a kopuklukları ve konu başlıklarındaki karışıklıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Ayrıca eserin girişinde Risâletü'n-Nushiyye'nin geniş bir tahlili yapılmıştır.
Ayrıca Risâletü'n-Nushiyye'nin sonuna, Risâletü'n-Nushiyye'deki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.
CİLT 4. ÂŞIK YÛNUS
Dr. Mustafa Tatcı
Sayfa sayısı: 308, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 03-2
Yûnus Emre, Anadolu'da yetişen pek çok sûfî şâiri hem sekil hem içerik yönüyle etkilemiş, birçok şair hem onun gibi şiir yazmış hem de, saygıdan ve hayranlıktan, aynı adı kullanmıştır. Yûnus'un etkilediği şairler içinde Âsık Yûnus mahlasını kullanan ve XV. asırda yasadığı tahmin edilen Kübrevî dervişi Bursalı Âşık Yûnus'un şiirleri ile "Bizim Yûnus"un şiirleri karıştırılagelmektedir . Yûnus Emre'nin sanılan, dilden dile dolasan birçok ilahinin aslında Bursalı Âşık Yûnus'a ait olması bu karıştırmanın boyutunu gösterir. Bu eser, Yûnus Emre dışındaki Yûnuslar tarafından yazılan şiirleri bir araya getirmektedir. Değişik mecmua ve cönklerde yer alan, bazıları aruzla, fakat daha çok hece vezniyle yazılan "Yûnus" tapşırmalı şiirler, daha basit ifadelere, daha zâhidâne edâya sahip oldukları için diğerlerinden hemen ayrılabilmektedir.
CİLT 5. YÛNUS EMRE ŞERHLERİ
Dr. Mustafa Tatcı
Sayfa sayısı: 416, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 04-9
Bu eserde, Yûnus Emre'nin "Çıktım erik dalına anda yedim üzümü" matla mısralı şathiyesiyle diğer bazı şiirlerine tasavvuf tarihinin zirve isimlerinin yaptıkları tasavvufî şerhler ile Âşık Yûnus'a ait bazı şiirlerin şerhleri bir araya getirilmiştir.

CİLT 6. DÎVÂN-I YÛNUS EMRE-TIPKIBASIM
Sayfa sayısı: 428, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 05-6
Bu ciltte Yunus Emre Divanı el yazmasının tıpkı basımı yapılmıştır. Osmanlıca dersinde ve dil çalışmalarında temel bir kitap olması düşünülen bu tıpkı basım, Yunus Emre yazmaları içinde en eksiksiz ve en güzel yazılmış nüshalarından birisidir.

 • Açıklama
  • CİLT 1. YÛNUS EMRE DÎVÂNI - İNCELEME
   Dr. Mustafa Tatcı
   Sayfa sayısı: 616, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol Kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064-00-1
   Yunus Emre Külliyatı'nın I. Cildini oluşturan bu eser Yûnus Emre Divanı'nın ?Dinî ve Tasavvufî Tahlili"dir.
   Dr. Mustafa Tatcı, bu eserde dinî-tasavvufî kavramları, tavsifleri, benzetme unsurlarını ve mecâzları
   belirledikten sonra yaklaşık beş yüz kavramı konularına göre tasnif ederek mukayese yoluyla tahlil
   etmektedir. Böylece, sistematik tahlil metodunu uygulayan yazar, Yûnus Emre'nin kavramlar dünyasını
   bütün anlam boyutları ile belirlemiştir; bu sayede "Yûnus Emre Dîvânı Okuma Kılavuzu" diyebileceğimiz
   temel bir eser ortaya koymuştur.
   Bu eser sayesinde okuyucu, "Yûnus Emre dili"ni ve "Yûnus'un kavramlar dünyasını tanıyacak,
   tasavvuf dünyası içinde Yûnus Emre'nin neler söylediğini, neler anlattığını sistematik olarak kavrayacaktır.
   CİLT 2. YÛNUS EMRE DÎVÂNI ? TENKİTLİ METİN
   Dr. Mustafa Tatcı
   Sayfa sayısı: 706, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064-00-1
   Yûnus Emre Dîvân'ı bugüne kadar pek çok kez yayımlanmıştır; ancak, yayınlananlar,
   okuma hataları, mısra atlamaları, yanlış manalandırmalar, beyit eksiklikleri, benzer redifli şiir karışıklıkları,mahlas karışıklıkları ve başka Yûnusların şiirlerinin ayrıştırılmaması gibi birçok problem nedeniyle sağlık bir "Yûnus Emre Dîvân"ı yayınlanamamıştır. Dr. Mustafa Tatcı'nın hazırladığı Yûnus Emre Külliyatı"nın II. Cildini oluşturan Dîvân ise, yayımlanan, sağlam yazmalara dayalı ve karsılaştırmalı tam ilk yayındır. Bu Dîvân oluşturulurken Türkiye ve dünyada muteber kabul edilen 15 yazma ile 20'nin üzerinde mecmua okunmus, bütün bu eserler edisyon-kritik yöntemiyle ortak bir tenkitli metin elde edilmistir. Nüshalar arasındaki farklılıklar da zengin bir dipnot ile belirtilmiştir. Ayrıca eserin sonuna, Dîvân'daki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.   CİLT 3. RİSÂLETÜ'N-NUSHİYYE -TENKİTLİ METİN
   Dr. Mustafa Tatcı
   Sayfa sayısı: 180, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 02-5
   "Yûnus Emre Külliyatı"nın III. Cildini oluşturan "Risâletü'n-Nushiyye-Tenkitli Metin"adlı bu inceleme ve metinde, eserin, en eski 5 yazma nüshası esas alınıp karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Risâletü'n-Nushiyye'deki istinsah hataları, beyit atlamaları, okuma yanlışlıkları, vak'a kopuklukları ve konu başlıklarındaki karışıklıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Ayrıca eserin girişinde Risâletü'n-Nushiyye'nin geniş bir tahlili yapılmıştır.
   Ayrıca Risâletü'n-Nushiyye'nin sonuna, Risâletü'n-Nushiyye'deki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.
   CİLT 4. ÂŞIK YÛNUS
   Dr. Mustafa Tatcı
   Sayfa sayısı: 308, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 03-2
   Yûnus Emre, Anadolu'da yetişen pek çok sûfî şâiri hem sekil hem içerik yönüyle etkilemiş, birçok şair hem onun gibi şiir yazmış hem de, saygıdan ve hayranlıktan, aynı adı kullanmıştır. Yûnus'un etkilediği şairler içinde Âsık Yûnus mahlasını kullanan ve XV. asırda yasadığı tahmin edilen Kübrevî dervişi Bursalı Âşık Yûnus'un şiirleri ile "Bizim Yûnus"un şiirleri karıştırılagelmektedir . Yûnus Emre'nin sanılan, dilden dile dolasan birçok ilahinin aslında Bursalı Âşık Yûnus'a ait olması bu karıştırmanın boyutunu gösterir. Bu eser, Yûnus Emre dışındaki Yûnuslar tarafından yazılan şiirleri bir araya getirmektedir. Değişik mecmua ve cönklerde yer alan, bazıları aruzla, fakat daha çok hece vezniyle yazılan "Yûnus" tapşırmalı şiirler, daha basit ifadelere, daha zâhidâne edâya sahip oldukları için diğerlerinden hemen ayrılabilmektedir.
   CİLT 5. YÛNUS EMRE ŞERHLERİ
   Dr. Mustafa Tatcı
   Sayfa sayısı: 416, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 04-9
   Bu eserde, Yûnus Emre'nin "Çıktım erik dalına anda yedim üzümü" matla mısralı şathiyesiyle diğer bazı şiirlerine tasavvuf tarihinin zirve isimlerinin yaptıkları tasavvufî şerhler ile Âşık Yûnus'a ait bazı şiirlerin şerhleri bir araya getirilmiştir.

   CİLT 6. DÎVÂN-I YÛNUS EMRE-TIPKIBASIM
   Sayfa sayısı: 428, ebat:16.5-23.5, 60 gram enzo, Bristol kapak
   ISBN No ve Bandrol: 978-605-0064- 05-6
   Bu ciltte Yunus Emre Divanı el yazmasının tıpkı basımı yapılmıştır. Osmanlıca dersinde ve dil çalışmalarında temel bir kitap olması düşünülen bu tıpkı basım, Yunus Emre yazmaları içinde en eksiksiz ve en güzel yazılmış nüshalarından birisidir.

   Stok Kodu
   :
   9786050064000
   Ebad
   :
   20-140
   Sayfa Sayısı
   :
   2653
   Baskı
   :
   1
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yazara Ait Diğer Kitaplar
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Kapat