Makaleler (3 Cilt) (Ciltli)

Stok Kodu:
9786254324895
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
2744
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2023-04
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%20 indirimli
2.500,00TL
2.000,00TL
9786254324895
736357
Makaleler (3 Cilt) (Ciltli)
Makaleler (3 Cilt) (Ciltli)
2000.00

Uygulamacılara ve akademik çalışma yapan genç meslektaşlarıma kolaylık sağlayacağını düşünerek, 2016 yılına kadar yayınlanan makaleler ve tebliğlerimi "Makaleler C. I" ve "Makaleler C. II" adı altında kitap olarak yayınlamıştım. Aradan geçen sürede söz konusu ciltlerin basısı tükenmiştir. Ayrıca bu ciltlerin yayınlanmasından bu zamana kadar hazırladığım makaleler ve tebliğlerimin de ayrı bir cilt olarak yayınlanması ihtiyacı doğdu. Bu nedenle hem basısı tükenen ciltlerin yeni basısının yapılmasına hem de "Makaleler C. III"'ü yayına hazırlamaya karar verdim.(ÖNSÖZDEN)

Cilt I

İçindekiler

Bekletici Sorun Meselei Müstehire)

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar

Flasın Kaldırılması

Geciken Adalet

Davanın Sonucuna Katılma Yasağı Hasılı Davaya İştirak Yasağı)

Dıe Interventıonsarten Im Türkıschen Zıvılprozessrecht

Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler

Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti

Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Para Alacaklarının Tahsili

Yargı Faaliyetinde Kişiliğin Ve Kişilik Alanının Korunması

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler: Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında Yabancı Paraya Hükmedilebilir Mi?

Medeni Yargıda Adil Yargılanma

Cra Hukukunda Yabancı Para Alacakları

Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı

Hukuki Dinlenilme Hakkı

Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi

Poteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler

Avukatlık Sözleşmesi

Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı Ve Değerlendirilmesi

Dari Yargıda Fer'i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir Mi? Karar Tahlili)

Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getirdiği Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Aktif Eğitim Veya Probleme Dayalı Öğrenim

Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri

4949 Sayılı Kanun'la İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Cra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler

Avukatlıkta Serbest Dolaşım Ve Yerleşme Hakkı

Medeni Usul Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Humk M. 445/11)

Cilt Iı

Çindekiler

Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki Ve Uygulanması

Flas, İflas Mı Ediyor?

Flasın Ertelenmesi

Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısı Taslağının İcra Ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Hukuk Eğitimi

Hukukta Probleme Dayalı Öğretim

İk'da İcra Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Bankacılık Kanunu'nun İcra Ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Medeni Usul Hukuku'nda Görev Kurallarının Zaman İtibariyle Uygulanması

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı

Stinaf Mahkemeleri

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı

Le Consommateur Et Le Procès En Turquıe

Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın Genel Olarak Tanıtımı

Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi

Özel Uzman Bilirkişi) Görüşü Ve Değerlendirilmesi

Belirsiz Alacak Davası

Flasın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bakış

Stanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı Taslağı

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri

Stanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı

6352 Sayılı Kanunla İcra Ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması

Hmk Hakkında Genel Değerlendirme

Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Belirsiz Alacak Davası

Tüketici Mahkemelerinde Topluluk Davaları Ve Yargılama Usulü

Grundlınıen Der Reform Der Zıvılprozessordnung In Der Türkeı

Türkısche Zwangsvollstreckung Das Eınleıtungsverfahren

Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması

Fer'i Müdahalenin Etkisi

Tahkim Usulü İle İlgili İptal Sebepleri

Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulanması

Tahkim İlk İtirazı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflasın Ertelenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur Mu? Karar İncelemesi)

Cilt Iıı

Çindekiler

Medeni Yargıda İstinaf İle İlgili Hükümlerin Zaman İtibariyle Uygulanması

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası

Stinafın Tüketici Hukukuna Getirdikleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Erozyon Süreci

Dıe Wesentlıchen Merkmale Und Problemfelder Des Konkursaufschubs Für Kapıtalgesellschaften Im Türkıschen Recht

Yargıtay'ın Tahkim Konusunda Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi

Tahkimde Açılan İtirazın İptali Davasında Hakemler İcra Ve İnkar Tazminatına Karar Verilebilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Temyiz Kanun Yolunda Yargısal Denetiminin Sınırı Maddi Ve Hukuki Denetim

Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Kararların Medeni Yargıya Etkisi

Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de İcrasına Karşı Konulması

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi

7101 Sayılı Kanunla Getirilen Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi

Koronavirüs Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medeni Usul Ve İcra-iflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme

Borçlunun Talebiyle Satış

Dıe Schıedsfähıgkeıt Nach Dem Türkıschen Zıvılprozessrecht

2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Fevkalade Mühlet)kararı İle 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi

Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Sıfat Ve Dava Takip Yetkisi Kavramlarının Değerlendirilmesi

7343 Sayılı Kanunla İcra Ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması

Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi İik.M.A)

Konkordatonun Tasdiki Kararının Uluslararası Etkisi

Internatıonale Auswırkungen Der Bestätıgungsentscheıdung Des Nachlassvertrages

Tahkimde İddia Veya Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi

Hakem Kararlarına Karşı İptal Sebeplerinden Kamu Düzenine Aykırılık

Üçüncü Kişinin Verdiği Rehinle Teminat Altına Alınan Alacak Konkordato Nisabının Hesabına Dahil Edilmeli Midir?

Uygulamacılara ve akademik çalışma yapan genç meslektaşlarıma kolaylık sağlayacağını düşünerek, 2016 yılına kadar yayınlanan makaleler ve tebliğlerimi "Makaleler C. I" ve "Makaleler C. II" adı altında kitap olarak yayınlamıştım. Aradan geçen sürede söz konusu ciltlerin basısı tükenmiştir. Ayrıca bu ciltlerin yayınlanmasından bu zamana kadar hazırladığım makaleler ve tebliğlerimin de ayrı bir cilt olarak yayınlanması ihtiyacı doğdu. Bu nedenle hem basısı tükenen ciltlerin yeni basısının yapılmasına hem de "Makaleler C. III"'ü yayına hazırlamaya karar verdim.(ÖNSÖZDEN)

Cilt I

İçindekiler

Bekletici Sorun Meselei Müstehire)

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar

Flasın Kaldırılması

Geciken Adalet

Davanın Sonucuna Katılma Yasağı Hasılı Davaya İştirak Yasağı)

Dıe Interventıonsarten Im Türkıschen Zıvılprozessrecht

Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler

Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti

Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Para Alacaklarının Tahsili

Yargı Faaliyetinde Kişiliğin Ve Kişilik Alanının Korunması

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler: Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında Yabancı Paraya Hükmedilebilir Mi?

Medeni Yargıda Adil Yargılanma

Cra Hukukunda Yabancı Para Alacakları

Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı

Hukuki Dinlenilme Hakkı

Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi

Poteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler

Avukatlık Sözleşmesi

Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı Ve Değerlendirilmesi

Dari Yargıda Fer'i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir Mi? Karar Tahlili)

Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getirdiği Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Aktif Eğitim Veya Probleme Dayalı Öğrenim

Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri

4949 Sayılı Kanun'la İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Cra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler

Avukatlıkta Serbest Dolaşım Ve Yerleşme Hakkı

Medeni Usul Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Humk M. 445/11)

Cilt Iı

Çindekiler

Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki Ve Uygulanması

Flas, İflas Mı Ediyor?

Flasın Ertelenmesi

Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısı Taslağının İcra Ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Hukuk Eğitimi

Hukukta Probleme Dayalı Öğretim

İk'da İcra Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Bankacılık Kanunu'nun İcra Ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Medeni Usul Hukuku'nda Görev Kurallarının Zaman İtibariyle Uygulanması

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı

Stinaf Mahkemeleri

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı

Le Consommateur Et Le Procès En Turquıe

Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın Genel Olarak Tanıtımı

Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi

Özel Uzman Bilirkişi) Görüşü Ve Değerlendirilmesi

Belirsiz Alacak Davası

Flasın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bakış

Stanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı Taslağı

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri

Stanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı

6352 Sayılı Kanunla İcra Ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması

Hmk Hakkında Genel Değerlendirme

Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Belirsiz Alacak Davası

Tüketici Mahkemelerinde Topluluk Davaları Ve Yargılama Usulü

Grundlınıen Der Reform Der Zıvılprozessordnung In Der Türkeı

Türkısche Zwangsvollstreckung Das Eınleıtungsverfahren

Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması

Fer'i Müdahalenin Etkisi

Tahkim Usulü İle İlgili İptal Sebepleri

Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulanması

Tahkim İlk İtirazı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflasın Ertelenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur Mu? Karar İncelemesi)

Cilt Iıı

Çindekiler

Medeni Yargıda İstinaf İle İlgili Hükümlerin Zaman İtibariyle Uygulanması

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası

Stinafın Tüketici Hukukuna Getirdikleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Erozyon Süreci

Dıe Wesentlıchen Merkmale Und Problemfelder Des Konkursaufschubs Für Kapıtalgesellschaften Im Türkıschen Recht

Yargıtay'ın Tahkim Konusunda Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi

Tahkimde Açılan İtirazın İptali Davasında Hakemler İcra Ve İnkar Tazminatına Karar Verilebilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Temyiz Kanun Yolunda Yargısal Denetiminin Sınırı Maddi Ve Hukuki Denetim

Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Kararların Medeni Yargıya Etkisi

Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de İcrasına Karşı Konulması

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi

7101 Sayılı Kanunla Getirilen Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi

Koronavirüs Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medeni Usul Ve İcra-iflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme

Borçlunun Talebiyle Satış

Dıe Schıedsfähıgkeıt Nach Dem Türkıschen Zıvılprozessrecht

2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Fevkalade Mühlet)kararı İle 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi

Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Sıfat Ve Dava Takip Yetkisi Kavramlarının Değerlendirilmesi

7343 Sayılı Kanunla İcra Ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması

Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi İik.M.A)

Konkordatonun Tasdiki Kararının Uluslararası Etkisi

Internatıonale Auswırkungen Der Bestätıgungsentscheıdung Des Nachlassvertrages

Tahkimde İddia Veya Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi

Hakem Kararlarına Karşı İptal Sebeplerinden Kamu Düzenine Aykırılık

Üçüncü Kişinin Verdiği Rehinle Teminat Altına Alınan Alacak Konkordato Nisabının Hesabına Dahil Edilmeli Midir?

Tüm kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.000,00    2.000,00   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat