Sözleşmeden Doğan Yan Yükümlülüklerin İhlali (Ciltli)

Stok Kodu:
9786254328206
Boyut:
16x23.5
Sayfa Sayısı:
312
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024-05
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%20 indirimli
500,00TL
400,00TL
9786254328206
799159
Sözleşmeden Doğan Yan Yükümlülüklerin İhlali (Ciltli)
Sözleşmeden Doğan Yan Yükümlülüklerin İhlali (Ciltli)
400.00

Yan yükümlülük kavramı son yıllarda büyük bir önem kazanıp gelişim kaydetmiş, kavramın kapsamı öğreti ve yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Teorideki ve uygulamadaki önemi ışığında çalışmada yan yükümlülük kavramı ve Türk hukuku açısından özel olarak incelenmemiş bir borca aykırılık hali olarak yan yükümlülüklerin ihlalinin sonuçları incelenmiştir. Kitabın ilk bölümünde yan yükümlülüklerin kavramsal çerçevesi çizilmiş, tarihsel ve düşünsel gelişimi karşılaştırmalı hukuk bağlamında açıklanmış ve sözleşmeden doğan diğer ödevler olan edim yükümlülükleri ve külfetlerle ilişkisi değerlendirilmiştir. İkinci bölümde yan yükümlülükler; kaynağına göre, koruduğu menfaatin türüne göre, etki anına göre ve konularına göre kategorize edilerek genel özellikleri itibariyle incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise yan yükümlülüklerin ihlalinin ifa engelleri sistemindeki yeri ve borca aykırılığın muhatabı olan sözleşene tanınması gereken hukuki imkanlar, karşılaştırmalı hukuk yaklaşımıyla ve borçlar hukukunun genel esasları çerçevesinde açıklanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ

II. ÇALIŞMADA İZLENEN YÖNTEM

III. KONUNUN SINIRLANMASI VE PLAN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

§1. YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI

I. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE GENEL BAKIŞ VE YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI

A. Edim Yükümlülükleri

B. Tali Yükümlülükler

C. Külfetler

D. Yan Yükümlülükler

E. Yan Yükümlülükler ile Edim Yükümlülükleri ve Külfetler Arasındaki İlişki

II. YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ HUKUKİ DAYANAĞI VE İŞLEVLERİ

A. Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında Yan Yükümlülük Kavramının Hukuki Dayanağı

B. Yan Yükümlülüklerin İşlevleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

§2. YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

I. KAYNAĞINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Kanundan Doğan Yan Yükümlülükler

B. Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Yükümlülükler

C. Sözleşmede Kararlaştırılan Yan Yükümlülükler

II. KORUDUĞU MENFAATİN TÜRÜNE GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. İfaya Bağlı Yan Yükümlülükler

B. Koruma Yükümlülükleri (İfaya Bağlı Olmayan Yan Yükümlülükler)

III. ETKİ ANINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Sözleşme Görüşmeleri Döneminde Doğan Koruma Yükümlülükleri

B. Sözleşme Süresince Devam Eden Yan Yükümlülükler

C. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Etkisi Devam Eden Yan Yükümlülükler

IV. KONULARINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Hazırlama, Sağlama ve Muhafaza Yükümlülükleri

B. Sözleşmenin Amacına Sadık Davranma, Amacı Tehlikeye Düşürmeme ve Sözleşmeye Sadakat Yükümlülüğü

C. Açıklama, Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülükleri

D. İş birliği Yapma Yükümlülüğü

E. Yeniden Müzakere Yükümlülüğü

F. Koruma ve Gözetme Yükümlülükleri

G. Özen Yükümlülüğü

H. Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

I. Sürdürülebilirlik Klozları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§3. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN BORCA AYKIRILIK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE İHLALİN SONUÇLARI

I. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN BORCA AYKIRILIK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

A. Karşılaştırmalı Hukukta Yan Yükümlülüklerin İhlali

B. Türk ve İsviçre Hukuklarında Yan Yükümlülüklerin İhlali

II. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK HUKUK KURALLARININ TESPİTİ

A. Genel Hükümlerin Uygulanabilirliği

B. Borcun Konusuna Göre Yan Yükümlülüklerin İhlaline Uygulanacak Hükümler

C. Koruma Yükümlülüklerinin İhlalinin Haksız Fiil Sorumluluk Rejimi ile İlişkisi

III. ÖZELLİK ARZ EDEN HALLER

A. İş Görme Sözleşmelerinde Özen Yükümlülüğünün İhlali

B. Sözleşmenin İhlalinin Öngörülebilmesi

C. Sözleşme Görüşmeleri Döneminde Doğan Yan Yükümlülüklerinin İhlaline İlişkin Özel Rejimler

IV. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HALİNDE TANINACAK HUKUKİ İMKANLAR

A. Ödemezlik Def'i

B. Aynen İfa Talebi

C. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

D. Tazminat Talebi

E. Karşı Edimin Uyarlanması

F. Zamanaşımı

SONUÇ

 

KAYNAKÇA

Yan yükümlülük kavramı son yıllarda büyük bir önem kazanıp gelişim kaydetmiş, kavramın kapsamı öğreti ve yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Teorideki ve uygulamadaki önemi ışığında çalışmada yan yükümlülük kavramı ve Türk hukuku açısından özel olarak incelenmemiş bir borca aykırılık hali olarak yan yükümlülüklerin ihlalinin sonuçları incelenmiştir. Kitabın ilk bölümünde yan yükümlülüklerin kavramsal çerçevesi çizilmiş, tarihsel ve düşünsel gelişimi karşılaştırmalı hukuk bağlamında açıklanmış ve sözleşmeden doğan diğer ödevler olan edim yükümlülükleri ve külfetlerle ilişkisi değerlendirilmiştir. İkinci bölümde yan yükümlülükler; kaynağına göre, koruduğu menfaatin türüne göre, etki anına göre ve konularına göre kategorize edilerek genel özellikleri itibariyle incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise yan yükümlülüklerin ihlalinin ifa engelleri sistemindeki yeri ve borca aykırılığın muhatabı olan sözleşene tanınması gereken hukuki imkanlar, karşılaştırmalı hukuk yaklaşımıyla ve borçlar hukukunun genel esasları çerçevesinde açıklanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ

II. ÇALIŞMADA İZLENEN YÖNTEM

III. KONUNUN SINIRLANMASI VE PLAN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

§1. YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI

I. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE GENEL BAKIŞ VE YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI

A. Edim Yükümlülükleri

B. Tali Yükümlülükler

C. Külfetler

D. Yan Yükümlülükler

E. Yan Yükümlülükler ile Edim Yükümlülükleri ve Külfetler Arasındaki İlişki

II. YAN YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ HUKUKİ DAYANAĞI VE İŞLEVLERİ

A. Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında Yan Yükümlülük Kavramının Hukuki Dayanağı

B. Yan Yükümlülüklerin İşlevleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

§2. YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

I. KAYNAĞINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Kanundan Doğan Yan Yükümlülükler

B. Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Yükümlülükler

C. Sözleşmede Kararlaştırılan Yan Yükümlülükler

II. KORUDUĞU MENFAATİN TÜRÜNE GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. İfaya Bağlı Yan Yükümlülükler

B. Koruma Yükümlülükleri (İfaya Bağlı Olmayan Yan Yükümlülükler)

III. ETKİ ANINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Sözleşme Görüşmeleri Döneminde Doğan Koruma Yükümlülükleri

B. Sözleşme Süresince Devam Eden Yan Yükümlülükler

C. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Etkisi Devam Eden Yan Yükümlülükler

IV. KONULARINA GÖRE YAN YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ

A. Hazırlama, Sağlama ve Muhafaza Yükümlülükleri

B. Sözleşmenin Amacına Sadık Davranma, Amacı Tehlikeye Düşürmeme ve Sözleşmeye Sadakat Yükümlülüğü

C. Açıklama, Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülükleri

D. İş birliği Yapma Yükümlülüğü

E. Yeniden Müzakere Yükümlülüğü

F. Koruma ve Gözetme Yükümlülükleri

G. Özen Yükümlülüğü

H. Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

I. Sürdürülebilirlik Klozları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§3. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN BORCA AYKIRILIK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE İHLALİN SONUÇLARI

I. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN BORCA AYKIRILIK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

A. Karşılaştırmalı Hukukta Yan Yükümlülüklerin İhlali

B. Türk ve İsviçre Hukuklarında Yan Yükümlülüklerin İhlali

II. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK HUKUK KURALLARININ TESPİTİ

A. Genel Hükümlerin Uygulanabilirliği

B. Borcun Konusuna Göre Yan Yükümlülüklerin İhlaline Uygulanacak Hükümler

C. Koruma Yükümlülüklerinin İhlalinin Haksız Fiil Sorumluluk Rejimi ile İlişkisi

III. ÖZELLİK ARZ EDEN HALLER

A. İş Görme Sözleşmelerinde Özen Yükümlülüğünün İhlali

B. Sözleşmenin İhlalinin Öngörülebilmesi

C. Sözleşme Görüşmeleri Döneminde Doğan Yan Yükümlülüklerinin İhlaline İlişkin Özel Rejimler

IV. YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HALİNDE TANINACAK HUKUKİ İMKANLAR

A. Ödemezlik Def'i

B. Aynen İfa Talebi

C. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

D. Tazminat Talebi

E. Karşı Edimin Uyarlanması

F. Zamanaşımı

SONUÇ

 

KAYNAKÇA

Tüm kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 400,00    400,00   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat