Sepetim (0) Sepetimi Göster

Bahtiyarzade Hasan Çelebi

Osmanlı'nın Yükseliş Çağında İslambol Okçuları
"İmam Ebu Ca'fer-i Taberi ve "Mir'atü'z-Zaman" mü'ellifi Mes'üdi, mahallinde beyan eylemişlerdür ki sehm ü kavs cennetden çıkmışdur ve rüy-ı zeminde evvelen hazret-i Adem-i Şafi ok atmışdur, ya'ni ki zira'at ve
24,65
29,00
0
Kapat