Sepetim (0) Sepetimi Göster

Ebü'l-Menakıb Şihabeddin ez-Zencani - Yazarın Kitapları

Fıkhi Hükümlerin Usuli Dayanakları
Şâfii fakihlerden Zencânî'nin Tahricü'l-füru' ale'lusûl isimli eseri hilâfiyât türünde yazılan nadir eserlerden biridir. Eseri değerli kılan, her biri ayrı eserlere konu olmuş üç önemli konuyu, fer‘î
28,00
35,00
0
Kapat